';

Uzņemam jaunus klientus

Ir pieejamas brīvas vietas centrā “Laimas”!

Aprūpes centra piedāvātie pakalpojumi:
* ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija senioriem un personām ar I un II grupas invaliditāti, kas sasniegušas 18 gadu vecumu;
* aprūpe klientiem pēc insulta, operācijām, lūzumiem, slimībām atveseļošanās posmā, ja nav nepieciešama mediķa klātbūtne;
* īslaicīga aprūpe uz laiku līdz 3 mēnešiem;
* nedēļas nogales atpūta senioriem;
* vasaras/ziemas atvaļinājumus senioriem.

Svetlana Skrīvere