Centra pakalpojumi

 • ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija senioriem un personām ar I un II grupas invaliditāti, kas sasniegušas 18 gadu vecumu;
 • aprūpe klientiem pēc insulta, operācijām, slimībām atveseļošanās posmā, ja nav nepieciešama mediķa klātbūtne;
 • īslaicīga aprūpe uz laiku līdz 3 mēnešiem;
 • nedēļas nogales atpūta senioriem;
 • vasaras atvaļinājumus senioriem.

Nodrošinam šādus pakalpojumus

 • sociālo aprūpi un  sociālās rehabilitācijas pakalpojumus visu diennakti, atbilstoši sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajā kārtībā;
 • higiēnas piederumus un apmaksātas zāles 1. un 2. aprūpes līmenim līdz 30.00 EUR vērtībā, 3. un 4. aprūpes līmenim līdz 50.00 EUR vērtībā;
 • mierīgu, drošu vidi, kas aprīkota ar nepieciešamo inventāru vienvietīgā, divvietīgā, trīsvietīgā numuriņā;
 • nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus atbilstoši funkcionālajam stāvoklim;
 • iespēju kontaktēties ar pārējiem iemītniekiem;
 • apmācītu personālu;
 • neatliekamo medicīnisko palīdzību jebkurā diennakts laikā;
 • vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu pilnvērtīgu četrreizēju ēdināšanu;
 • ģimenes ārsta konsultācijas (ja nepieciešams, arī konsultācijas pie speciālistiem);
 • brīvā laika pavadīšanas aktivitātes;
 • friziera, manikīra, pedikīra, podologa pakalpojumus;
 • nepieciešamo ikdienas veselības aprūpi – ģimenes ārsta un citu speciālistu ieteikto ārstēšanas plāna izpildi;
 • garīgo aprūpi atbilstoši klienta konfesionālajai piederībai;
 • pastaigas svaigā gaisā.

Papildus piedāvājam šādus pakalpojumus

 • specializēto transportu;
 • svētku atzīmēšanu;
 • bibliotēku ar lasītavu;
 • iespēju apgūt datorprasmes, brīvu piekļuvi internetam.
 • radoši darboties;
 • kultūras un atpūtas pasākumus;