';

Sarkanbaltsarkanais

Sarkanbaltsarkanais
Es raugos tautas vēsturē
Un tajā redzu savu dvēseli.
Es dodos pēc tautas brīvības
Un krītu zem sarkanbaltsarkanā.
Ar rokām turu
Sarkanbaltsarkano audeklu,
Un ar šiem vārdiem
Dzīvoju mūsdienu sabiedrībā.
Tas ir mans karogs, mana tauta,
Mana himna, un mana Zeme.
Latviju turu zem sirds,
Un nodot es gribu to mantojumā.
/Daniels Balodis/
Lepojamies būt daļa no Tevis, Latvija! Daudz laimes! 🇱🇻
Svetlana Skrīvere